Viêm quanh implant

Điều trị Viêm quanh Implant TwinLight®

TwinLight® là điều trị viêm quanh implant xâm lấn tối thiểu kết hợp hai bước sóng laser tốt nhất trong nha khoa: Er:YAG và Nd:YAG để tăng cường tỷ lệ thành công điều trị và rút ngắn thời gian lành thương một cách rõ rệt.

Điều trị Viêm quanh Implant TwinLight® hoạt động như thế nào?

Viêm quanh implant

Hình ảnh thuộc về: Aslan Gokbuget, DDS, PhD

Nguồn laser: TwinLight®: Nd:YAG (1064 nm) + Er:YAG (2940 nm)

Viêm quanh implant

Hình ảnh thuộc về: Ilay Maden Ph.D., M.Sc.

Nguồn laser: TwinLight®: Nd:YAG (1064 nm) + Er:YAG (2940 nm)

Viêm niêm mạc quanh implant

Hình ảnh thuộc về: Bogdan Crisan, DMD, PhD

Nguồn laser: TwinLight®: Nd:YAG (1064 nm) + Er:YAG (2940 nm)

Video

Download

Brochure TwinLight Peri-implantitis Treatment

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi