Trang chủ/UltraPulse

Khả năng điều trị vượt qua giới hạn

UltraPulse® có thể thâm nhập sâu hơn bất kỳ loại laser CO2 thẩm mỹ nào. Kết hợp với tính linh hoạt tuyệt vời, điều này làm cho UltraPulse® hoàn hảo cho cả quy trình điều trị hàng ngày và các tổn thương dày, phức tạp


 

UltraPulse. Tối ưu hóa sự linh hoạt 


 

Đầu quét tiên tiến cao cho tính linh hoạt, tốc độ và hiệu quả tối đa  

UltraPulse® – Công nghệ thẩm mỹ tiên tiến 

Laser UltraPulse® tự hào với công nghệ Gold Standard UltraPulse®, cho phép tác động sâu nhất và an toàn nhất, cũng như có đầy đủ các khả năng tiên tiến để tái tạo bề mặt theo chế độ vi điểm và toàn diện, ở một độ sâu vượt trội. 

Khả năng quét liên tục nâng cao trong phạm vi rộng. Lumenis CO2 sử dụng ba loại công nghệ xung: 

 UltraPulse® mang lại công suất đỉnh cao trong khoảng thời gian xung ngắn để thâm nhập sâu với tỷ lệ cắt bỏ và quang đông lý tưởng. 

  SuperPulse™   mang lại công suất đỉnh cao trong khoảng thời gian xung ngắn để thâm nhập sâu với tỷ lệ cắt bỏ và quang đông lý tưởng. 

Continuous Wave (CW)  cung cấp công suất đỉnh thấp tác động ngoài da và vùng quang đông rộng hơn được sử dụng cho điều trị cắt bỏ hoàn toàn và phân đoạn. 

Tỷ lệ cắt đốt / quang đông vượt trội 

Khi độ sâu cắt đốt bằng nhau, nhiều năng lượng hơn có nghĩa là nhiều nhiệt dư thừa trong mô. Công nghệ UltraPulse® cho phép thâm nhập sâu nhất với năng lượng thấp nhất. Điều này làm giảm sự khó chịu của bệnh nhân, thời gian nghỉ dưỡng và ảnh hưởng do nhiệt. 

UltraPulse® cũng cho phép các xung ngắn nhất trên mỗi mức năng lượng, đảm bảo sự thoải mái của bệnh nhân. 


 

63ea66625d7ce60c44f6b902

VIDEO

DOWNLOAD