Thước thử khúc xạ

Mã số: 2202-P-1000

Thương hiệu: Keeler – Anh

  • Keeler Retinoscopy rack – Dụng cụ đo khúc xạ nhanh rất chính xác dùng cho các bệnh nhân không hợp tác và cho bệnh nhân nhỏ tuổi.
  • Được cung cấp kèm theo túi đựng giúp bảo quản thước an toàn.
  • Thước tập hợp 24 kính gắn trên khung hợp kim sáng, đường kính mỗi kính 13mm, độ kính từ -6 D đến +6 D, mỗi bước tăng 0.5D

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi