Structomer® Model là vật liệu polymer quang trùng hợp có độ bền cao dùng để in chính xác mẫu hàm phục hình và mẫu hàm chỉnh nha. Vật liệu này quang trùng hợp nhanh và tạo ra mẫu hàm cứng chắc, chính xác. Nếu phải so sánh với vật liệu trong ngành khác, có thể nói vật liệu này cứng như móng.

Sản phẩm được đóng trong chai 1 kg.

Các đặc tính cơ học

Đặc tính cơ học Kết quả đo
Module kéo – ISO 527-1:1996 287 – 396 MPa
Độ bền kéo ISO 527-1: 1996 16-18 MPa
Độ giãn dài giới hạn – ISO 527-1: 1996 15 – 25 %
Module uốn – ISO 178:2010 1124 – 1170 MPa
Độ bền uốn – ISO 178:2010 43 – 51 MPa
Độ cứng Shore D – ISO 868:2003 80 – 85
Độ nhớt ở 23°C 1200 – 1550 mPas

 

 

 

Download

Download

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi