Trang chủ/STRUCTOMER® MODEL

Structomer® Model là vật liệu polymer quang trùng hợp có độ bền cao dùng để in chính xác mẫu hàm phục hình và mẫu hàm chỉnh nha. Vật liệu này quang trùng hợp nhanh và tạo ra mẫu hàm cứng chắc, chính xác. Nếu phải so sánh với vật liệu trong ngành khác, có thể nói vật liệu này cứng như móng.

Sản phẩm được đóng trong chai 1 kg.

Các đặc tính cơ học

Đặc tính cơ học

Kết quả đo

Module kéo – ISO 527-1:1996287 – 396 MPa
Độ bền kéo ISO 527-1: 199616-18 MPa
Độ giãn dài giới hạn – ISO 527-1: 199615 – 25 %
Module uốn – ISO 178:20101124 – 1170 MPa
Độ bền uốn – ISO 178:201043 – 51 MPa
Độ cứng Shore D – ISO 868:200380 – 85
Độ nhớt ở 23°C1200 – 1550 mPas