Trang chủ/STRUCTOMER® MATERIALS

 

Nhựa quang trùng hợp, được điều chế theo yêu cầu

Tại Structomer® – bộ phận khoa học vật liệu của Structo, chúng tôi điều chế nhiều loại nhựa in 3D cho từng ứng dụng cụ thể, để kết hợp chặt chẽ với công nghệ phần cứng của công ty.

Chúng tôi còn làm việc với các công ty tốt nhất trong lĩnh vực khoa học vật liệu để sử dụng polymer quang trùng hợp của họ trên nền tảng của chúng tôi.

 

 

Công thức dựa trên chức năng

Mỗi loại vật liệu Structomer® đều được điều chế theo yêu cầu của ứng dụng cụ thể: mẫu hàm phục hình và mẫu hàm chỉnh nha, mão và cầu, khay lấy dấu cá nhân và máng hướng dẫn phẫu thuật.

Các loại vật liệu duy nhất phù hợp hơn để dùng trong nha khoa thì đã nằm trong răng thật.

63e1c3a2eff59e28e323cb40

Structomer® OrthoPro

Vật liệu trùng hợp nhanh để in hàng trăm mẫu hàm chỉnh nha mỗi ngày.


 

Structomer® Model

Vật liệu bền, chính xác để in chi tiết các mẫu hàm nha khoa.

63e1c436eff59e28e323da73
63e1c49eeff59e28e323eaf8

Structomer® S&P

Vật liệu chỉnh nha không dính dùng làm mẫu hàm nắn khí cụ chỉnh nha.