BioHPP® là gì?

BioHPP là polymer chất lượng cao được gia cố sứ.

Vật liệu này có sẵn ở dạng abutment làm sẵn, phôi Prefab và phôi đĩa.

CẢM GIÁC ĂN NHAI NHƯ THẬT

SỰ BẢO VỆ TỰ NHIÊN

QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ TRÊN LÂM SÀNG

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi