TAY CẦM GƯƠNG CÁN BÁT GIÁC 

[Ø6x120mm (Ø0.24×4.72in)]   

Được sử dụng để giữ gương phản chiếu ánh sáng và giúp quan sát gián tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát răng của bệnh nhân và tách các mô trong miệng. 

Dùng cho gương cán đơn giản có lỗ cắm ren kiểu châu Âu/Hệ mét. Gương đơng giản có cán thẳng.   

 • Tên dụng cụ: [Ø6x120mm (Ø0.24×4.72in)]  
 • Đầu: Đơn giản (EU)  
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ  
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu  
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ  
CONTACT US

TAY CẦM GƯƠNG LỤC GIÁC NHẸ 

[Ø7x125mm (Ø0.28×4.92in) 

Được sử dụng để giữ gương phản chiếu ánh sáng và giúp quan sát gián tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát răng của bệnh nhân và tách các mô trong miệng. 

Dùng cho gương cán đơn giản có lỗ cắm ren kiểu châu Âu/Hệ mét. Gương đơng giản có cán thẳng.  

 • Tên dụng cụ: [Ø 7x125mm (Ø 0.28×4.92in)]  
 • Đầu: Đơn giản (EU)  
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Lục giác
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
CONTACT US

TAY CẦM GƯƠNG LỤC GIÁC NHẸ CÓ CHIA MILIMET 

[Ø7x125mm (Ø0.28×4.92in)]  

Được sử dụng để giữ gương phản chiếu ánh sáng và giúp quan sát gián tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát răng của bệnh nhân và tách các mô trong miệng. Có thang đo/chia độ (mm) 

Dùng cho gương cán đơn giản có lỗ cắm ren kiểu châu Âu/Hệ mét. Gương đơng giản có cán thẳng.  

 • Tên dụng cụ: [Ø7x125mm (Ø0.28×4.92in)]  
 • Đầu: Đơn giản (EU)  
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ  
 • Tay cầm: Lục giác  
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
CONTACT US

TAY CẦM GƯƠNG BÁT GIÁC RỖNG 

[Ø10x130mm (Ø0.39×5.12in)]  

Được sử dụng để giữ gương phản chiếu ánh sáng và giúp quan sát gián tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát răng của bệnh nhân và tách các mô trong miệng. 

Dùng cho gương cán đơn giản có lỗ cắm ren kiểu châu Âu/hệ mét. Gương đơng giản có cán thẳng.  

 • Tên dụng cụ: [Ø10x130mm (Ø0.39×5.12in)]  
 • Đầu: Đơn giản (EU)  
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu  
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ  
CONTACT US

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 6MM  

[Ø6/4x120mm (Ø0.24/0.16×4.72in)]   

Được sử dụng để giữ gương phản chiếu ánh sáng và giúp quan sát gián tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát răng của bệnh nhân và tách các mô trong miệng. 

Dùng cho gương cán đơn giản có lỗ cắm ren kiểu châu Âu/Hệ mét. Gương đơng giản có cán thẳng.  

 • Tên dụng cụ:[Ø6/4x120mm (Ø0.24/0.16×4.72in)] 
 • Đầu: Đơn giản (EU)  
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ  
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu  
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ  
CONTACT US

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 8MM 

[Ø8x120mm (Ø0.31 x4.72in)]  

Được sử dụng để giữ gương phản chiếu ánh sáng và giúp quan sát gián tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát răng của bệnh nhân và tách các mô trong miệng. Dùng cho gương cán đơn giản có lỗ cắm ren kiểu châu Âu/Hệ mét. Gương đơng giản có cán thẳng.  

 • Tên dụng cụ: [Ø8x120mm (Ø0.31×4.72in)]  
 • Đầu: Đơn giản (EU)  
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ  
 • Tay cầm:Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ  
CONTACT US

PRODUCT SUPPORT

0909 319 450 (Mr. Nam Đỗ – Sale HCM)

0379 553 800 (Mr. Đăng – Sale HCM)

0968 706 696 (Mr. Nam Đặng – Sale HN)

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi