GƯƠNG RHODIUM N4 – GÓI 12 CÁI  

N.4 [Ø22mm (Ø0.87in)] 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Gương một mặt. Mặt trước, Gương phản chiếu bề mặt phẳng. 

Gói 12 cái 

Cán đơn giản – EU 

(Ren loại châu Âu – hệ mét)  

Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương. Được tráng trên bề mặt trước để phản xạ ánh sáng chính xác hơn: phản xạ ít bị bóp méo hơn sau khi chiếu trên bề mặt nhám. Lớp phản chiếu trên bề mặt và chỉ phản xạ một lần, giúp quan sát rõ ràng, không bị biến dạng. Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương. 

  • Tên dụng cụ: N.4 [Ø22mm (Ø0.87in)] 
  • Đầu: Phẳng 
  • Vật liệu đầu: Rhodium 
  • Tay cầm: Thân đơn giản (EU) 
  • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 

GƯƠNG RHODIUM N5 – GÓI 12 CÁI  

N.5 [Ø241-nrn (Ø0.94in)]  

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Gương một mặt. Mặt trước, Gương phản chiếu bề mặt phẳng. 

Gói 12 cái 

Cán đơn giản – EU 

(Ren loại châu Âu – hệ mét) 

Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương. Được tráng trên bề mặt trước để phản xạ ánh sáng chính xác hơn: phản xạ ít bị bóp méo hơn sau khi chiếu trên bề mặt nhám. Lớp phản chiếu trên bề mặt và chỉ phản xạ một lần, giúp quan sát rõ ràng, không bị biến dạng. Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương.  

  • Tên dụng cụ: N.5 [Ø24mm (Ø0.94in)] 
  • Đầu: Phẳng 
  • Vật liệu đầu: Rhodium 
  • Tay cầm: Thân đơn giản (EU) 
  • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ  
CONTACT US

PRODUCT SUPPORT

0909 319 450 (Mr. Nam Đỗ – Sale HCM)

0379 553 800 (Mr. Đăng – Sale HCM)

0968 706 696 (Mr. Nam Đặng – Sale HN)

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi