Điều trị Nội nha ứng dụng Laser – SSP và SWEEPS®

Điều trị nội nha ứng dụng laser – SSPSWEEPS® của Fotona đã giải quyết thành công bất lợi chính của quy trình điều trị hóa-cơ cổ điển: không thể làm sạch hoàn toàn, không thể loại bỏ hết vụn mô và khử trùng toàn bộ hệ thống ống tủy phức tạp.

Điều trị nhanh chóng, hiệu quả và xâm lấn tối thiểu với công nghệ hai bước sóng laser bổ trợ cho nhau

  • Quy trình bơm rửa SSP (Super Short Pulse) (còn được gọi là Photon Induced Photo-acoustic Streaming – Dòng quang âm năng lượng photon) sử dụng laser Er:YAG để tạo sóng quang âm không sinh nhiệt trong lòng dung dịch rửa và loại bỏ vụn mô trong ống tủy. Sau điều trị quang âm này, các ống tủy chính và ống tủy phụ được làm sạch, và các ống ngà thì được làm sạch mùn ngà.
  • Phương thức ứng dụng laser Er:YAG mới nhất SWEEPS®(Shock Wave Enhanced Emission Photo-acoustic Streaming – Dòng quang âm được tăng cường sóng xung kích) cải thiện hiệu quả bơm rửa và khử trùng của điều trị nội nha ứng dụng laser. Bằng cách kết hợp các xung siêu ngắn và đồng bộ với nhau, các bong bóng khí do laser tạo ra bị kích thích vỡ nhanh hơn, dẫn tới sự phát xạ sóng xung kích ngay trong lòng ống tủy hẹp nhất.

Lợi ích của công nghệ SSP và SWEEPS® 

Điều trị nội nha

Hình ảnh thuộc sở hữu của: Dr. Ralf Schlichting

Nguồn laser: Er:YAG (2940 nm)

Điều trị nội nha

Hình ảnh thuộc sở hữu của: Enrico DiVito, DDS

Nguồn laser: Er:YAG (2940 nm)

Điều trị nội nha

Hình ảnh thuộc sở hữu của: Enrico DiVito, DDS

Nguồn laser: Er:YAG (2940 nm)

Điều trị nội nha

Hình ảnh thuộc sở hữu của Giovanni Olivi, MD, DDS

Nguồn laser: Er:YAG (2940 nm)

Video

Download

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi