GƯƠNG VI PHẪU DẠNG LĂNG TRỤ 

[Ø5mm (Ø0.2in)]  

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Gương bằng thép không gỉ phản chiếu hình ảnh. 

 • Tên dụng cụ: [Ø5mm (Ø0.2in)] 
 • Đầu: Cong, Tròn 
 • Vật liệu đầu:Thép không gỉ
 • Tay cầm: Thân phẳng 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
CONTACT US

GƯƠNG VI PHẪU VUÔNG 

[4/9mm (0.16/0.35in)]  

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Gương bằng thép không gỉ phản chiếu hình ảnh. 

 • Tên dụng cụ: [4/9mm (0.16/0.35in)] 
 • Đầu: Cong, Vuông 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Thân phẳng 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
CONTACT

GƯƠNG VI PHẪU TRÒN 

[4/10mm (0.16/0.39in)] 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Gương bằng thép không gỉ phản chiếu hình ảnh.  

 • Tên dụng cụ: [4/10mm (0.16/0.39in)] 
 • Đầu: Cong, tròn
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Thân phẳng 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ  
CONTACT US

PRODUCT SUPPORT

0909 319 450 (Mr. Nam Đỗ – Sale HCM)

0379 553 800 (Mr. Đăng – Sale HCM)

0968 706 696 (Mr. Nam Đặng – Sale HN)

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi