Mặt nạ thử khúc xạ

RT-600

Thương hiệu: Nidek – Nhật Bản

RT-600 được phát triển nhằm cải tiến mặt nạ thử khúc xạ truyền thống khi được tích hợp một số đặc tính mới nhằm thay đổi tư tưởng của những ai đã sử dụng model cũ, trở thành thiết bị đo khúc xạ chủ quan khác hoàn toàn, cho phép điều khiển một cách dễ dàng với độ chính xác cao nhất.

Đo độ cầu và độ trụ thật chính xác và nhẹ nhàng

Dãi đo độ cầu từ -19.00 D đến +16.75 D, đo độ trụ từ 0 đếm 6.00 D (mỗi nấc tăng 0.25D) thật chính xác, thậm chí còn chính xác hơn nếu tăng mỗi nấc 0.12D nếu bạn sử dụng kính phụ. Khi đó, dãi thăm khám độ cầu sẽ tăng lên từ +26.75 – 29.00 (lựa chọn thêm) và độ trụ sẽ tăng lên -8.00D. Thêm vào đó, bạn có thể đo nhanh công suất độ cầu bằng cách quay hướng về phía trước thì bạn có thể hiệu chỉnh mỗi nấc 3.00D sẽ cho kết đo quả rất nhanh và chính xác.

Tính năng hội tụ của hệ thống

Khi kéo cần hội tụ sang một bên sẽ giúp chúng ta thăm khám bệnh nhân trong điều kiện tốt nhất.

Đo Cross Cylinder

Với thiết kế độ đáo của Nidek, Cả hai loại kính cylindrical axis và cross cylinder đều có thể lắp vào mặt nạ rất dễ dàng giúp dễ dàng xoay chuyển nút cross cylinder.
Bộ mặt nạ được cung cấp kèm theo với loại kính cross cylinder ± 0.25D. Bạn có thể lựa chọn thêm hai loại kính ±0.37D và ± 0.50D.

Các kính phụ được cung cấp kèm theo

Tào bộ các kính phụ được cung cấp kèm theo mặt nạ cho phép bạn đo ở bất kỳ kiểu nào.

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi