Mục đích sử dụng

Sản phẩm GT FLEX được sử dụng để sản xuất các khí cụ nha khoa và chỉnh nha như khay chỉnh nha và khay duy trì.

Chỉ định (Chọn đúng loại sản phẩm)

Cả 3 loại sản phẩm của GT FLEX – Original, PRO và MAX được chỉ định làm khay chỉnh nha trong suốt. Nhưng do có thêm nhiều đặc tính khác nên GT FLEX còn dùng cho một số ứng dụng khác trên bệnh nhân hoặc làm khay duy trì:

* Bệnh nhân nghiến răng hoặc có bệnh về khớp cắn, hoặc các tình trạng dẫn đến lực nhai bất thường

Chống chỉ định

Không sử dụng vật liệu GT FLEX cho bệnh nhân có tiền sử dị ứng với chất nhựa

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi