Kính Volk dùng soi võng mạc

Thương hiệu: Volk – Mỹ

 

Supper Quad 160

Mã sản phẩm: VSQUAD160

Ứng dụng cơ bản – Khám và điều trị laser toàn võng mạc với vùng quan sát cực kỳ rộng

 • Quang đông toàn võng mạc với góc cực kỳ rộng, tới vùng bờ răng cưa
 • Vùng quan sát rộng nhất trong tất cả các kính đảm bảo mang lại hình ảnh võng mạc hoàn hảo
 • Thích hợp trong quang đông toàn võng mạc PRP và các Laser điều trị khác tới vùng ngoại biên xa võng mạc
 • Góc quan sát: 160o/165o
 • Độ phóng đại hình ảnh: 0.5x
 • Độ phóng đại Laser spot: 2.0x
ĐẶT HÀNG LIÊN HỆ

H-R Wide Field

Mã sản phẩm: VHRWF

Ứng dụng cơ bản – Khám và điều trị laser toàn võng mạc với vùng quan sát cực kỳ rộng

 • Vùng quan sát và độ phóng đại tương đương kính Super Quad 160, nhưng kích thước và trọng lượng chỉ bằng 1/2
 • Thấu kính ít phân tán giúp giảm thiểu quang sai cắc và đảm bảo cho ảnh cực tốt tới vùng bờ răng cưa
 • Góc quan sát: 160o/165o
 • Độ phóng đại hình ảnh: 0.5x
 • Độ phóng đại Laser spot: 2.0x
ĐẶT HÀNG LIÊN HỆ

QuadrAspheric

Mã sản phẩm: VQFL (Có gờ) / VQFLNF (không có gờ) / VQFLANF+ (có gờ, không dùng nhầy)

Ứng dụng cơ bản – Khám và điều trị laser toàn võng mạc với vùng quan sát cực kỳ rộng

 • Khám ngoại biên võng mạc với độ phân giải cao ngay cả khi với đồng tử nhỏ
 • Dùng khám võng mạc và điều trị laser
 • Góc quan sát: 120o/144o
 • Độ phóng đại hình ảnh: 0.51x
 • Độ phóng đại Laser spot: 1.97x
ĐẶT HÀNG LIÊN HỆ

Area Centralis

Mã sản phẩm: VAC (Có gờ) / VACNF (Không có gờ) / VACANF+ (Có gờ, không dùng nhầy)

Ứng dụng cơ bản – Khám và điều trị bán phần sau với ảnh có độ phóng đại cao

 • Lý tưởng khi dùng trong điều trị Laser khu trú / dạng lưới
 • Cho ảnh bán phần sau có độ phóng đại cao và mở rộng góc quan sát
 • Góc quan sát: 70o/84o
 • Độ phóng đại hình ảnh: 1.06x
 • Độ phóng đại Laser spot: 0.94x
ĐẶT HÀNG LIÊN HỆ

Super Macula 2.2

Mã sản phẩm: VSMAC2.2

Ứng dụng cơ bản – Quan sát và điều trị bán phần sau với ảnh có độ phóng đại cực kỳ cao

 • Là loại kính soi tiếp xúc gián tiếp cho ảnh quan sát bán phần sau có độ phóng đại cao nhất
 • Lý tưởng trong việc đánh giá tình trạng đầu thị thần kinh và hoàng điểm
 • Góc quan sát: 60o/78o
 • Độ phóng đại hình ảnh: 1.49x
 • Độ phóng đại Laser spot: 0.67x
ĐẶT HÀNG LIÊN HỆ

TransEquator

Mã sản phẩm: VTE (Có gờ) / VTENF (không có gờ) / VTEANF+ (Có gờ, không dùng nhầy)

Ứng dụng cơ bản – Khám ngoại biên gần võng mạc và điều trị Laser khu trú / dạng lưới

 • Ảnh quan sát góc rộng cho phép quan sát và điều trị toàn võng mạc
 • Có thể thay thế tốt cho kính quan sát đáy mắt Rodenstock
 • Có thể chọn loại không sử dụng chất nhầy (ANF+)
 • Góc quan sát: 110o/132o
 • Độ phóng đại hình ảnh: 0.7x
 • Độ phóng đại Laser spot: 1.44x
ĐẶT HÀNG LIÊN HỆ

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi