EXPLORER N. 2

N. 2

Dụng cụ khám nha hoặc đầu hình liềm, đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu răng, sự phân tách phục hồi. 

Hình liềm/hình móc 

 • Tên dụng cụ: N. 2 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

EXPLORER N.23

N.23

Dụng cụ khám nha hoặc đầu hình liềm, đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu răng, sự phân tách phục hồi. 

Để phát hiện sâu răng. 

Số 23 dụng cụ khám phổ biến nhất, còn được gọi cái móc của người chăn cừu. 

 • Tên dụng cụ: N.23 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

EXPLORER N. 3A

N. 3A

Dụng cụ khám nha hoặc đầu hình liềm, đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu răng, sự phân tách phục hồi. 

 • Tên dụng cụ: N. 3A 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

EXPLORER N.11

N11

Dụng cụ khám nha hoặc đầu hình liềm, đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu răng, sự phân tách phục hồi. 

 • Tên dụng cụ: N.11 
 • Đầu: Nhọn
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ  
LIÊN HỆ

EXPLORER N.12

N .1 2

Dụng cụ khám nha hoặc đầu dò hình liềm, có đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, mà còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng và sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu và răng, sự phân tách và phục hồi.

 • Tên dụng cụ: N.12 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

EXPLORER N. 8A

N . 8A

Dụng cụ khám nha hoặc đầu hình liềm, đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu răng, sự phân tách phục hồi. 

 • Tên dụng cụ: N. 8A 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

EXPLORER N. 9

N. 9

Dụng cụ khám nha hoặc đầu hình liềm, đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu răng, sự phân tách phục hồi. 

 • Tên dụng cụ: N. 9 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

EXPLORER N.10

N.10

Dụng cụ khám nha hoặc đầu dò hình liềm, có đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, mà còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng và sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu và răng, sự phân tách và phục hồi. 

 • Tên dụng cụ: N.10 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

EXPLORER N.16

N.16

Dụng cụ khám nha hoặc đầu dò hình liềm, có đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, mà còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng và sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu và răng, sự phân tách và phục hồi. 

 • Tên dụng cụ: N.16 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

EXPLORER N. 6

N. 6

Dụng cụ khám nha hoặc đầu dò hình liềm, có đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, mà còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng và sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu và răng, sự phân tách và phục hồi. 

 • Tên dụng cụ: N. 6 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

EXPLORER N.17

N.17

Dụng cụ khám nha hoặc đầu dò hình liềm, có đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, mà còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng và sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu và răng, sự phân tách và phục hồi. N.17 (đầu còn lại)
Để phát hiện vôi dưới nướu. 

 • Tên dụng cụ: N.17 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

Luôn sẵn sàng hỗ trợ:

0909 319 450 (Mr. Nam Đỗ – Sale HCM)

0379 553 800 (Mr. Đăng – Sale HCM)

0968 706 696 (Mr. Nam Đặng – Sale HN)

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi