DỤNG CỤ KHÁM NHA HAI ĐẦU N.23/17 

N.23/17 

Dụng cụ khám nha hoặc đầu dò hình liềm, có đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, mà còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng và sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu và răng, sự phân tách và phục hồi. 

N.23: phát hiện sâu răng. / N.17 (đầu còn lại): Phát hiện vôi dưới nướu. 

(hay còn gọi là: Wilkins / Tufts) Dụng cụ khám nha Wilken có số 17 và số 23 trên cùng một dụng cụ; ở hai đầu. 

 • Tên dụng cụ: Wilken 23/17 (dụng cụ khám nha hai đầu số 5) 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Hai đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

DỤNG CỤ KHÁM NHA HAI ĐẦU N.23/17A 

N.23/17A 

Dụng cụ khám nha hoặc đầu dò hình liềm, có đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, mà còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng và sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu và răng, sự phân tách và phục hồi 

N.23: phát hiện sâu răng. / N.17 (đầu còn lại): Phát hiện vôi dưới nướu. (còn gọi là: Wilkins/Tufts) Dụng cụ khám nha Wilken có số 17 và số 23 trên cùng một dụng cụ; ở hai đầu. 

 • Tên dụng cụ: N.23/17A 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Hai đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

DỤNG CỤ KHÁM NHA HAI ĐẦU N.23/6  

N.23/6 

Dụng cụ khám nha hoặc đầu dò hình liềm, có đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, mà còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng và sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu và răng, sự phân tách và phục hồi.  

N.23  

Để phát hiện sâu răng. 

 • Tên dụng cụ: N.23/6 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Hai đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

DỤNG CỤ KHÁM NHA HAI ĐẦU N. 6/3

N 3/6

Dụng cụ khám nha hoặc đầu dò hình liềm, có đầu nhọn, không chỉ giúp cải thiện xúc giác, mà còn: để xác định sâu răng trên men răng; để phát hiện vôi răng và sâu răng; để kiểm tra khe giữa nướu và răng, sự phân tách và phục hồi. 

 • Tên dụng cụ: N. 6/3 
 • Đầu: Nhọn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Hai đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

ĐẦU DÒ NABERS HAI ĐẦU MÃ MÀU 

Nabers 2N COLOR 

Đầu dài, mỏng và cùn, để đo độ sâu của khe giữa răng và nướu để xác định tình trạng sức khỏe nha chu. Dụng cụ có các dấu khắc trên đầu / cán để khám chính xác và rõ ràng hơn. 

Khắc dấu laser: 3-6-9-12 mm 

Để đo độ sâu ngang và dọc của khe giữa răng và nướu của răng có nhiều chân răng trong vùng sâu răng. 

 • Tên dụng cụ: Nabers 2N COLOR 
 • Đầu: Tròn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Hai đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

ĐẦU DÒ NABERS 2N 

Nabers 2N 

Đầu dài, mỏng và cùn, để đo độ sâu của khe giữa răng và nướu để xác định tình trạng sức khỏe nha chu. Dụng cụ có các dấu khắc trên đầu / cán để khám chính xác và rõ ràng hơn. 

Để đo độ sâu ngang và dọc của khe giữa răng và nướu của răng có nhiều chân răng trong vùng sâu răng.  

 • Tên dụng cụ: Nabers 2N 
 • Đầu: Tròn 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Hai đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

Luôn sẵn sàng hỗ trợ:

0909 319 450 (Mr. Nam Đỗ – Sale HCM)

0379 553 800 (Mr. Đăng – Sale HCM)

0968 706 696 (Mr. Nam Đặng – Sale HN)

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi