MSLA: công nghệ hiện đại tạo ra hiệu suất cao không tưởng

Đây là nguyên lý hoạt động của MSLA: một mặt nạ điện tử sẽ kiểm soát các vùng in – là những vùng được nguồn sáng là dải bóng đèn chiếu sáng.

Điều này giúp cho mỗi mẫu hàm trên đế in được chiếu sáng đồng thời – nghĩa là một cách nhanh chóng, một máy in Structo có thể tạo ra 10 mẫu hàm trong khoảng thời gian cần để in một mẫu.

 

 

Một máy in Structo có thể xử lý hàng trăm mẫu hàm trong một buổi chiều.

Không phải nói khoác nhưng điều đó là sự thật. Các máy in sử dụng công nghệ MSLA in nhanh gấp nhiều lần máy in SLA hay máy in DLP, đặc biệt là về quy mô sản xuất. In hàng trăm mẫu hàm độc đáo mỗi ngày với hiệu suất cao hơn và chi phí thấp hơn.

 

 

Hoàn hảo, độc quyền và đã được cấp bằng sáng chế.

MSLA là thuật ngữ Structo tạo ra để giới thiệu công nghệ in 3D Liquid Crystal Mask Stereolithography (Khắc hình lập thể với mặt nạ tinh thể lỏng) độc quyền và đã được cấp bằng sáng chế của Structo.

Hãy tìm dấu niêm phong chứng thực sản phẩm “Powered by MSLA technolodgy” trước khi ra quyết định mua hàng.

 

 

XEM NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi