TAY CẦM GƯƠNG CÓ LỖ CẮM DẠNG NÓN 

[Ø6/4x125mm (Ø0.24/0.16×4.92in)]  

Được sử dụng để giữ gương phản chiếu ánh sáng và giúp quan sát gián tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát răng của bệnh nhân và tách các mô trong miệng. 

Dùng cho gương có lỗ cắm dạng nón, ren kiểu Mỹ / Anh (KHÔNG có sẵn). Đầu gương có lỗ cắm dạng nón có gờ hoặc môi trước ren trên cán.  

 • Tên dụng cụ: [Ø6/4x125mm (Ø0.24/0.16×4.92in)]  
 • Đầu: Dạng nón (AM)  
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Tiêu chuẩn – Một đầu  
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
CONTACT US

TAY CẦM GƯƠNG CÁN BÁT GIÁC CÓ LỖ CẮM DẠNG NÓN 

[Ø6x120mm (Ø0.24×4.72in)]  

Được sử dụng để giữ gương phản chiếu ánh sáng và giúp quan sát gián tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát răng của bệnh nhân và tách các mô trong miệng. 

Dùng cho gương có lỗ cắm dạng nón, ren kiểu Mỹ/Anh (KHÔNG có sẵn). Đầu gương có lỗ cắm dạng nón có gờ hoặc môi trước ren trên cán.  

 • Tên dụng cụ: [Ø6x120mm (Ø0.24×4.72in)]  
 • Đầu: Dạng nón (AM) 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu  
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
CONTACT US

TAY CẦM GƯƠNG CÁN LỤC GIÁC CÓ LỖ CẮM DẠNG NÓN 

[Ø7x130mm (Ø0.28×5.12in)]  

Được sử dụng để giữ gương phản chiếu ánh sáng và giúp quan sát gián tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát răng của bệnh nhân và tách các mô trong miệng. Dùng cho gương có lỗ cắm dạng nón, ren kiểu Mỹ/Anh (KHÔNG có sẵn). Đầu gương có lỗ cắm dạng nón có gờ hoặc môi trước ren trên cán.  

 • Tên dụng cụ: [Ø7x130mm (Ø0.28×5.12in)]  
 • Đầu: Dạng nón (AM)  
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ  
 • Tay cầm: Lục giác  
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
CONTACT US

PRODUCT SUPPORT

0909 319 450 (Mr. Nam Đỗ – Sale HCM)

0379 553 800 (Mr. Đăng – Sale HCM)

0968 706 696 (Mr. Nam Đặng – Sale HN)

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi