Các nghiên cứu về BioHPP®

Có 2 tài liệu nghiên cứu lâm sàng đã được phát hành nói về vật liệu BioHPP® – vật liệu cao phân tử chất lượng cao được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nha khoa:

  • Tài liệu nói về sự so sánh về khả năng chịu lực: xem chi tiết 
  • Tài liệu đánh giá khả năng chịu lực giữa các mão răng PEEK sơ cấp và thứ cấp được sản xuất bằng các phương pháp khác nhau: xem chi tiết.

 

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi