breCAM.splint là nhựa PMMA hóa dẻo được đặc biệt điều chế để sản xuất phục hình tạm dùng trong thời gian dài, máng hướng dẫn phẫu thuật, phục hình mặt nhai và máng chống nghiến và còn có thể được sử dụng cho kỹ thuật đúc kim loại bên cạnh các ứng dụng trực tiếp nhờ khả năng cháy hoàn toàn

Quá trình trùng hợp phôi được hoàn tất một cách đồng nhất và theo một chiều trên quy mô công nghiệp. Quá trình tạo hình kế tiếp thông qua cắt gọt được xem là phương pháp “tạo hình nguội” nên không làm phát triển các lực căng trong máng và các máng được sản xuất theo cách này tạo ra cảm giác thoải mái khi đeo và được bệnh nhân chấp nhận.

So với PMMA nhiệt dẻo, có thể xử lý PMMA hóa dẻo đó là một cách đơn giản và nhanh chóng, cả cắt ướt lẫn cắt khô, mà không phải sử dụng mũi cắt đặc biệt hay khuôn cắt. Cắt gọt nhựa nhiệt dẻo thì phức tạp hơn nhiều.

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi