breCAM.monoCOM là phôi đơn sắc dành cho phục hình tạm dùng trong thời gian dài với các màu sắc phổ biến nhất – đây là sản phẩm phôi đơn sắc thay thế cho phôi breCAM.multiCOM.

Phôi breCAM.monoCOM phù hợp cho kỹ thuật viên labo sản xuất các phục hình tạm bằng phương pháp kỹ thuật số (cắt/gọt) trong các hệ thống mở.

Các phôi đơn sắc có đường kính 98,5 mm và có sẵn độ dày 16 mm hoặc 20 mm với các màu A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, C2, D2 và D3.

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi