Bộ thử kính đặc biệt

Thương hiệu: Keeler – Anh

Tất cả kính được đánh dấu trên hai mặt, vì thế bạn không cần quan tâm đến mặt trái hay mặt phải của kính

  • Các trụ có đánh dấu trục lên kính
  • Kính được đặt trong hộp gỗ có thể di chuyển các khay đựng bên trong

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi