–   SC 1600 Pola hiển thị các biểu đồ dạng hình kỹ thuật số một các trực tiếp lên màn hình LCD.

–   Tích hợp vào cùng một hệ thống

–   Tùy chọn khoảng cách làm việc

–   Dãi hình ảnh hiển thị rộng

–   Không cần thực hiện bảo trì

–   Kiểm tra độ nhạy tương phản

–   Biểu đồ phân cực kiểm tra hai mắt

–   Chức năng chèn hình ảnh giới thiệu

–   Chức năng chuyển đổi màu nền trắng và đen

–   Các chức năng hiển thị thông minh

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi