Trang chủ/Biểu đồ thử thị lực bằng màn hình LCD SC-1600 Pola

–   SC 1600 Pola hiển thị các biểu đồ dạng hình kỹ thuật số một các trực tiếp lên màn hình LCD.

–   Tích hợp vào cùng một hệ thống

–   Tùy chọn khoảng cách làm việc

–   Dãi hình ảnh hiển thị rộng

–   Không cần thực hiện bảo trì

–   Kiểm tra độ nhạy tương phản

–   Biểu đồ phân cực kiểm tra hai mắt

–   Chức năng chèn hình ảnh giới thiệu

–   Chức năng chuyển đổi màu nền trắng và đen

–   Các chức năng hiển thị thông minh